444 54 70 - info@plantus.com.tr Doğanın Laboratuvarından.

Sarı Halile

(Terminalia sp.)

Terminalia Sp. Tibet'te “İlaçların kralı” olarak adlandırılır ve geniş bir biyolojik aktivite spektrumuyla olağanüstü iyileştirici güçleri nedeniyle her zaman Ayurveda Materia Medica'da ilk sırada yer alır. Chebulin, ellagik asit, 2,4-chebulil-D-glukopiranoz, arjunglukozit I, arjungenin, chebulinik asit, gallik asit, etil gallat, punicalagin, terflavin A, terchebin, luteolin ve tannik asit içeren bitki ekstraktından bir dizi kimyasal bileşen izole edilmiştir. Bitki, bitkisel bir formülasyonun önemli bir bileşenidir. Diyabet, sinir bozukluğu ve epilepsi gibi kronik rahatsızlıklar için çok popüler geleneksel bir ilaç olan TRIPHALA adını alır. Bitkinin antioksidan, antidiyabetik, renoprotektif, hepatoprotektif, immünomodülatör ve prokinetik etki gibi çeşitli pleiotropik etkilere sahip olduğu bildirilmiştir. Çalışma, bu çok amaçlı ağacın sergilediği çeşitli farmakolojik etkileri açıklamaktadır.

Kaynaklar: Upadhyay, A., Agrahari, P., & Singh, D. K. (2014). A review on the pharmacological aspects of Terminalia chebula. Int J Pharmacol10(6), 289-98.

 

 

 

Bu Bitkiyi İçeren Ürünlerimizi İnceleyin