444 54 70 - info@plantus.com.tr Doğanın Laboratuvarından.

Cüce Palmiye

Serenoa repens

İyi huylu prostat hiperplazisi (BPH) olan erkeklerin tedavisinde Serenoa repens (Permixon) kullanımı birkaç yıldır mevcuttur. Serenoa repens'in (LSESR) lipidosterolik ekstresi ile bir dizi farmakodinamik etki gösterilmiştir, bu da hem tip 1 hem de tip 2 5-alfa redüktazın in vitro inhibisyonu ve dihidrotestosteronun prostat hücrelerinde sitosolik androjen reseptörlere bağlanmasına müdahale de dahil olmak üzere çoklu etki mekanizmalarını düşündürmektedir. BPH'li erkeklerde yapılan kontrollü klinik çalışmalarda, Serenoa repens 1-3 ay boyunca günde iki kez 160 mg oral yoldan uygulanması, dizüri gibi öznel semptomların yanı sıra nesnel parametrelerin iyileştirilmesinde genellikle plaseboya göre daha üstündür. Noktüri sıklığı % 33-74 oranında azalırken, gün boyunca idrar sıklığı % 11-43 oranında düşmüş ve pik üriner akış hızı Serenoa repens ile % 26-50 oranında artmıştır. Plasebo için karşılık gelen değerler % 13 ile 39, % 1 ile 29 ve % 2 ile 35’tir. Bugüne kadar yapılan ve orta derece BPH'li 1000'den fazla erkeğin günde iki kez 160 mg Serenoa repens veya 6 ay boyunca günde bir kez 5 mg finasterid almak için randomize edildiği tek büyük karşılaştırmalı çalışma, iki ilaç arasında benzer etkinlik göstermiştir. Sonuç olarak, Serenoa repens iyi tolere edilir ve plasebodan daha fazla etkilidir ve BPH olan erkeklerde semptomları iyileştirmede finasteride benzer bir etkiye sahiptir. Özellikle alfa 2-reseptör antagonistleri ile daha fazla karşılaştırmalı çalışmalara ihtiyaç duyulmasına rağmen, mevcut veriler Serenoa repens'in BPH'li erkeklerin tedavisinde alfa 1-reseptör antagonistlerine ve finasteride etkili bir alternatif olduğunu göstermektedir.

Kaynaklar: Plosker, G. L., & Brogden, R. N. (1996). Serenoa repens (Permixon®). Drugs & aging9(5), 379-395.

Bu Bitkiyi İçeren Ürünlerimizi İnceleyin